Selecteer een pagina

MISSIE

God accepteert je zoals je bent.
Dat is de boodschap die de kleding van RainbowX uitdraagt! 

Ik ben PEter

Ik ben geboren en getogen in het mooie Groningse Stadskanaal. Ik ben opgegroeid met Christelijke normen en waarden.

Als onderdeel van de christelijke LHBTAQI+ gemeenschap merk ik dat er nog veel onwetendheid is binnen de gemeenschap. Met mijn kledinglabel wil ik zorgen voor meer bewustwording en acceptatie voor iedereen. Want iedereen is welkom in het hart van God.

Meer bewustwording

Het wordt anno 2021 hoog tijd dat er meer acceptatie en bewustwording komt voor LHBTAQI+ers binnen de Christelijke gemeenschap. Steeds meer jongeren kampen met depressie, een teruggetrokken bestaan en veel opgekropte emoties. Op termijn kan dit extreme vormen gaan aannemen en leiden tot zelfhaat en zelfs zelfdoding.  Het is belangrijk dat het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt binnen kerken en gezinnen. Het is geen taboe meer en iedereen is welkom bij God.